Disclaimer

1 augustus 2021 – iMediaDesign
Wat u moet weten over de informatie op deze website:

 

Deze website bevat uitsluitend algemene informatie. Deze informatie is geen advies aan u. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan.

Nederlands recht

Op onze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
De informatie op deze website is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden. iMediaDesign is een handelsnaam. Zij is geregistreerd onder nummer 70459231 bij de Kamer van Koophandel.

Werking website

iMediaDesign kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken
functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de website tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Informatie op sites waarnaar gelinkt wordt

Op deze website wordt soms gelinkt naar externe websites.
De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van iMediaDesign. U mag de informatie voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van iMediaDesign en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie van de website wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

Over de disclaimer

iMediaDesign behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen.
De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

E-mail disclaimer

De informatie die is opgenomen in e-mails van de iMediaDesign kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als je onterecht een bericht ontvangt, vragen wij je om de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.